مدیریت توسعه فناوری، تجاری سازی و بازار

از آنجا که گذر از مسیر تجاری‌سازی در حیطه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  فرآیندی پیچیده، زمان‌بر، پرهزینه و نیازمند همکاری بخش های متفاوتی در کشور می باشد، شرکت‌های دانش بنیان و هسته های فناور این حوزه  برای پیمودن این مسیر، همواره با دشواری‌های زیادی روبرو می باشند. مدیریت توسعه فناوری، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی با توجه به نیاز این واحدها به پشتیبانی های مالی و معنوی و ایجاد راهکارهای قانونی در راستای فراهم آوردن زمینه های تحقق این نیاز در راستای اهداف ذیل ایفای نقش می نماید:

اهداف

 • تأمین بخشی از نیازهای شرکت‌های دانش بنیان به خدمات ایده تا بازار
 • تحریک تقاضا و ایجاد بازار برای خدمات تجاری‌سازی
 • پشتیبانی از تاسیس و کمک به افزایش تعداد شرکت‌های مشاوره خدمات تجاری­سازی
 • کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات و کارآزمایی های بالینی
 • افزایش سطح فناوری شرکت‌های دانش بنیان  
 • کمک به جذب دانش فنی و سرمایه‌های بین‌المللی و داخلی
 • ایجاد زمینه جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی واحدهای فناور
 • فراهم سازی زمینه معرفی محصولات و  خدمات واحد های فناور در نمایشگاه های ملی، منطقه ای و بین المللی 
 • برپایی نمایشگاه های تخصصی
 • کمک به اخذ استاندارد، مجوز،‌ تأییدیه و گواهی (داخلی یا بین ­المللی)
 • تحلیل فناوری و رصد بازار

 

 

 

 

 

 

//isti.ir/XDyc