ستاد توسعه علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي يکي از 14 ستاد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است که از سال 1387 با هدف توسعه علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي در سطح کشور شروع به فعاليت نموده است تا با شناسايي نخبگان فعال در اين حوزه از علوم، ظرفيتهاي موجود در حوزه آموزش و تحقيقات، تربيت منابع انساني، ارائه خدمات باليني و توسعه شرکت‏هاي مستعد؛ بستر لازم جهت مديريت، راهبري و گسترش اين ظرفيتها را در سطح ملي فراهم و محقق سازد. اين ستاد وظيفه اجراييسازي "سند ملي علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي" را بر عهده دارد.

 

 

سياست ها :

۱- تفكيك متوليان عرصه سياست گذاري، نظارت و اجرا در حوزه سلول هاي بنيادي

۲- افزايش بهره وري، صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات در حوزه سلول هاي بنيادي

۳- خوداتكايي، اشتغال زايي و استفاده حداكثري از توان داخلي در اين حوزه

۴- كاهش تصدي گري دولت، تقويت بخش خصوصي و حمايت از ايجاد و توسعه كمي و كيفي شركت هاي دانش بنيان

۵- مشاركت حداكثري بخش خصوصي، تعاوني ها، نهادهاي غيردولتي و سرمايه گذاران خارجي و تاكيد بر هماهنگي و انسجام بين نهادها

۶- توجه به بنيان هاي فلسفي و مباني فقهي حوزه سلول هاي بنيادي

۷- رعايت اصول اخلاقي، مذهبي و اجتماعي در توسعه حوزه سلول هاي بنيادي

 

راهبردها
۱- ايجاد و ارتقاي زيرساخت هاي لازم براي توسعه و خوداتكايي و كسب مرجعيت علمي و فناوري در اين حوزه
۲- ترويج، فرهنگ سازي و اطلاع رساني به منظور بهره مندي صحيح جامعه علمي از دستاوردها و پيشرفت هاي اين حوزه
۳- تعامل فعال و اثرگذار با ديگر كشورها به خصوص كشورهاي منطقه و جهان اسلام
۴- تدوين، بازنگري، اصلاح و روزآمد كردن قوانين، مقررات و استانداردهاي مربوطه در اين حوزه
۵- جذب، تربيت و توانمندسازي نيروي انساني لازم در زمينه تحقيقات، فناوري و خدمات در اين حوزه
۶- حمايت از انجام تحقيقات در راستاي توليد دانش و توسعه فناوري به ويژه در موضوعات اولويت دار
۷- تجاري سازي دستاوردها، تقويت توليد، ساماندهي خدمات و تسهيل فضاي كسب و كار
۸- تعامل فعال و موثر با ديگر علوم مرتبط به ويژه حوزه علوم ديني
۹- الهام گيري از آموزه هاي الهي در حوزه هاي فقهي، اخلاقي و معرفتي در سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي

 

 

 

//isti.ir/XMxc