ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی
فرم ارسال طرح های پیش بالینی و کارآزمایی بالینی

* ارسال فرم ذیل به منزله قبول شرایط مندرج در آیین‌نامه حمایت از طرح‌های مطالعات پیش‌بالینی و کارآزمایی بالینی مرتبط با حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی می باشد لذا خواهشمند است پیش از ارسال طرح موارد را به دقت مطالعه فرمایید.

* لطفا طرح خود را در فرمت جدید پروپوزال ستاد تکمیل، امضا و سپس ارسال نمایید.

* توجه فرمایید نام فایل‌های ارسالی فاقد هرگونه علامت مانند * و ) و + و – و _ و ... باشد و تنها حروف انگلیسی شامل را گردد.

 

 

مجری اصلی طرح باید عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌های داخل کشور باشد.
بیش از یک سال از تصویب پروپوزال در دانشگاه مربوطه نگذشته باشد.
از درج هرگونه علامت و حروف خودداری فرمایید، صرفا از اعداد استفاده نمایید.
(توجه: مجری می‌بایست بین 20 تا 50 درصد از هزینه‌های طرح را از محل دانشگاه/ پژوهشگاه/ مرکز تحقیقات/ شرکت تامین کرده باشد. میزان حمایت ستاد بر اساس میزان مشارکت محقق و نظر شورای پیش‌بالینی و کارآزمایی بالینی ستاد تعیین می‌گردد.)
از درج هرگونه علامت و حروف خودداری فرمایید، صرفا از اعداد استفاده نمایید.
پس از ارسال فرم لطفا کد پیگیری را جهت مکاتبات بعدی حفظ نمایید.
//isti.ir/Xc2c