کارگاه جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان در پژوهشگاه رویان برگزار می شود.

کارگاه جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان از طرف پژوهشگاه رویان در آزمایشگاه آموزشی سلول های بنیادی برای همه با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در تاریخ 12 الی 13 بهمن ماه 1395 در پژوهشگاه رویان تهران برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی کارگاه جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان از طرف پژوهشگاه رویان در آزمایشگاه آموزشی سلول های بنیادی برای همه با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در تاریخ 12 الی 13 بهمن ماه 1395 در در پژوهشگاه رویان تهران برگزار می گردد.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه    www.stemcell.isti.irو یا به آدرس www.royaninstitute.org و rw@royaninstitute.org مراجعه نمایند.

و یا با شماره تلفن 26301995و22339945 تماس حاصل نمایند.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/ZjQc