پیوندها
صفحه اصلی > حوزه ستاد > آشنایی با دبیر ستاد 
آشنایی با دبیر ستاد

 

 

 

 دکتر امیر علی حمیـــــــــدیه

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

دریافت CV


©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.