برگزاری جلسه

14 آبان 1397

برگزاری جلسه " ارزیابی فنی طرح های ارسالی به فن بازار" سومین جشنواره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

جلسه کمیته فنی "تجاری سازی و فن بازار" در تاریخ 14 آبان ماه با حضور دکتر اقدمی، دبیر علمی کنگره و دکتر مردپور، مدیر بخش فن بازار و نمایشگاه همچنین تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور به همراه اعضای کمیته اجرایی بخش فن بازار در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.