برگزاری اولین سمپوزیوم بیماری پیوند علیه میزبان (GvHD) همزمان با جشنواره سوم

13 آبان 1397

برگزاری اولین سمپوزیوم بیماری پیوند علیه میزبان (GvHD) همزمان با جشنواره سوم

اولین سمپوزیوم بیماری پیوند علیه میزبان (GvHD) در قالب "سومین جشنواره ملی و کنگرۀ بین­ المللی علوم و فناوری­های سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی" با همکاری مشترک ایران و فرانسه برگزار می­گردد.