نقش اگزوزوم ها در فرایند ترمیم استخوان

13 آبان 1397

نقش اگزوزوم ها در فرایند ترمیم استخوان

بازسازی استخوان یک فرایند طولانی و مدام در ترمیم آسیب های کوچکی است که به ساختار استخوان وارد می شود و در جایگزینی بافت پیر در استخوان نیز دخیل است.