تمدید مهلت ارسال آثار دانش آموزان به دبیرخانه دانش آموزی تا 25 آبان ماه سال جاری

12 آبان 1397

تمدید مهلت ارسال آثار دانش آموزان به دبیرخانه دانش آموزی تا 25 آبان ماه سال جاری

کمیته دانش آموزی ستاد با حضور جمعی از اعضای دانشجویی با حضور دکتر محسنی مدیر بخش دانش آموزی ستاد در تاریخ 9 آبان ماه در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد.