چاپ        ارسال به دوست

نقش اپی ژنتیک در فرایند تکوین مغز

اخیرا پژوهشگران دریافته اند که پروتئین های UTX و 53BP1 با یکدیگر برهمکنش می کنند تا برنامه ای را فعال سازند که به موجب آن ژن ها تکوین سلول های بنیادی پرتوان نابالغ به نورون های دارای عملکرد و ساختارهای مغزی را کنترل می کنند. مشخص شده است که پروتئین UTX یک تنظیم کننده اپی ژنتیکی کروموزوم ها در تکوین مغز است اما تاکنون سایر پروتئین های دخیل در این امر مشخص نشده بود.

 اپی ژنتیک مدیریت خاموش و روشن شدن ژن ها را به منظور هماهنگ سازی تکوین سلول های ژنریک به سلول های تخصص یافته مانند نورون هماهنگ می سازد. ژنوم هزاران ژن منفرد شبیه داده های ذخیره شده روی دیسک کامپیوتری است اما اپی ژنوم شبیه برنامه کامپیوتری است که کنترل می کند که داده های ذخیره شده چگونه خوانده شوند. یافته های این مطالعه می تواند کاربردهای بالینی داشته باشد، زیرا ناهنجاری های عملکرد UTX منجر به نواقصی در تکوین مغز مانند سندرم نادر کابوکی و تومور مغزی مدولوبلاستوما می شود.

Reference:https://www.nature.com/articles/s41593-018-0328-5

 

 


١٣:٢١ - 1398/02/24    /    شماره : ٤٤٠٢٤    /    تعداد نمایش : ١٧٣خروج