پیوندها
صفحه اصلی > گزارش تصویری 
گزارش تصویری

1397/05/21 - 11:1
بازدید دکتر حمیدیه از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز
آقای صادقی©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.