صفحه اصلی > گزارش تصویری 
گزارش تصویری

1395/11/17 - 8:48
افتتاح اولین مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در استان آذربایجان شرقی
کیهان ور©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.