چاپ        ارسال به دوست

کشف مکانیسم جدیدی در تنظیم سلول های بنیادی عصبی

 محققین کشف کرده اند که پروتئین Akna نقش کلیدی در تنظیم رفتار سلول های بنیادی عصبی دارد و از طریق مکانیسمی که ممکن است در ایجاد متاستاز نیز دخیل باشد، کنترل می کند. در این مطالعه در تلاش برای شناسایی فاکتورهای تنظیم کننده خودنوزایی و یا تمایز سلول های بنیادی عصبی، محققان سلول های بنیادی عصبی را جداسازی کنند و دریافتند که پروتئین Akna در غلظت های بالا در سلول های بنیادی منجر به تولید نورون می شود.

 این مطالعه نشان داده است که سطوح پایین پروتئین Akna موجب می شود که سلول های بنیادی عصبی در نیچ شان باقی بمانند و در سطوح بالا این سلول های بنیادی از نیچ شان کنده شده و منجر به پیشبرد تمایز می شوند. اما آن چه جالب تر است، جایگاه این پروتئین در سانتروزوم که در داخل سلول در سازماندهی اسکلت سلولی و تنظیم تقسیم سلولی نقش دارد. پروتئین Akna موجب فراخواندن و متصل شدن میکروتوبول ها به سانتروزوم می شود و این امر موجب تضعیف اتصالات سلول های مجاور می شود و در نتیجه کنده شدن سلول و مهاجرت آن ها از نیچ سلول های بنیادی افزایش پیدا می کند.

هم چنین این مطالعه نشان داده است که این فرایند در گذار اپی تلیالی-مزانشیمی نیز نقش مهمی بازی می کند. طی این فرایند سلول ها از توده توموری جدا شده و شروع به مهاجرت و متاستاز می کنند. با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد که پروتئین Akna نقش کلیدی را در طیف وسیعی از فرایندهای مرتبط با پزشکی و بالین بازی می کند.

Reference:https://www.nature.com/articles/s41586-019-0962-4

 

 


٠٨:٥٥ - 1398/03/22    /    شماره : ٤٤٥٧٠    /    تعداد نمایش : ٣٠٨خروج