چاپ        ارسال به دوست

نقش ترکیبات قندی سطح سلول در سرنوشت تمایزی سلول های بنیادی عصبی

سلول های بنیادی با توجه به پتانسیل تمایزی شان یک از کاندیداهای درمانی بیماری های مختلف هستند اما آن چه چالش برانگیز است این است که پیش بینی این که سلول های بنیادی بعد از پیوند به چه سلول مغزی تبدیل می شوند، مشکل است. در واقع می توان تعداد مشخصی از سلول های بنیادی مشابه را به دو بیمار مختلف پیوند کرد اما نمی توان مطمئن بود که این سلول های بنیادی در هر دو فرد به یک نوع سلول تبدیل شوند. در یک بیمار این سلول های بنیادی ممکن است به نورون و در بیمار دیگر ممکن است به آستروسیت تبدیل شوند. با شناسایی قندهای سطح سلول می توان سرنوشت سلول های بنیادی را پیش بینی کرد.

محققین در مطالعه ای نشان داده اند که سلول های بنیادی عصبی که از نظر پتانسیل سرنوشتی متفاوت هستند، الگوهای مجزایی از قندها را روی سطح سلولی شان بیان می کنند. این قندها در ویژگی های الکتریکی غشای سلول های بنیادی عصبی و نهایتا سرنوشت سلولی نقش دارند. در این مطالعه، محققین به ارزیابی مسیرهای متعددی پرداختند که قندها را به سلول ها اضافه می کنند و دریافتند که یکی از این مسیرها بین سلول هایی که نورون ها را می سازند و آن هایی که آستروسیت ها را می سازند، متفاوت است. تحریک این مسیر منجر به تغییر ویژگی های الکتریکی سلول ها می شود و موجب می شود که آن ها آستروسیت بیشتر و نورون کمتری را بسازند که نشان می دهد که قندهای سطح سلولی می توانند سرنوشت سلول را کنترل کنند. این مسیر در سلول هایی که برای پیوند کشت می شوند و در سلول های مغز در حال تکوین فعال است و بنابراین می تواند نحوه تولید نورون ها و آستروسیت ها از سلول های بنیادی طی تکوین مغز را تحت تاثیر قرار دهد.

Reference:https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(18)30322-9?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2213671118303229%3Fshowall%3Dtrue

 

 


٠٩:١١ - 1397/10/19    /    شماره : ٤١٤٢٣    /    تعداد نمایش : ٢٩٥خروج