پیوندها
glp96

هزینه ثبت نام جهت شرکت در کارگاه 100 هزار تومان می باشد که با توجه به حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی این کارگاه از 50% تخفیف برخوردار می باشد.


©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.