کارگروه های تخصصی ستاد

1.       استخوان و غضروف

2.       ایمیون سل تراپی

3.       بیماری های اتوایمیون و التهابی

4.       بیماری های ریه و مجاری تنفسی

5.       بیولوژی تولید مثل

6.       پلاکت

7.       پوست،پلاستیک،ترمیم

8.       چشم

9.       دامپزشکی

10.   دندانپزشکی

11.   ژنتیک

12.   سرطان

13.   سلول های بنیادی پرتوان القایی

14.   شرکت های دانش بنیان

15.   عفونی

16.   علوم اعصاب

17.   فرهنگی(اخلاق،فقه،حقوق)

18.   فناوری

19.   قلب و عروق

20.   گوارش و کبد

21.   گوش،حلق،بینی

22.   گیاهی

23.   مهندسی بافت

24.   نانوفناوری بازساختی

25.   نفرولوژی و ارولوژی