• این سمپوزیوم با شناسه 132292 واجد مجوز بازآموزی برای گروه های هدف می باشد.
  • علاقمندان به این برنامه می توانند برای ثبت نام به سامانه آموزش مداوم مراجعه نمایند.