معرفی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در راستای اهداف برنامه راهبردی ستاد، وظیفه ترویج ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به منظور بهره مندی صحیح جامعه علمی از دستاوردها و پیشرفت های این حوزه، فعالیت های متنوعی را انجام داده و در دست اقدام دارد.

 

از جمله این فعالیت ها تهیه خبرها و گزارشات از عمکرد های ستاد، ارسال خبر به رسانه ها حمایت از فعالیت های آموزشی و ترویجی ، تولید محتواهای فرهنگی و برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی ، محققین و فعالان حوزه سلول های بنیادی در داخل و خارج از کشور جهت ارتقای زیر ساخت های لازم برای توسعه و خود اتکایی و کسب مرجعیت علمی و فناوری در این حوزه می باشد.

 

 

 

این مدیریت با اتکا به توان علمی متخصصین کشور و فعالان حوزه سلول های بنیادی کشور در صدد اطلاع رسانی و تبلیغ فعالیت های علمی، آموزشی و ترویجی ستاد سلول های بنیادی در داخل و خارج کشور می باشد.

 

 

//isti.ir/XEA