مدیریت توسعه فناوری، تجاری سازی و بازار


از آنجا كه گذر از مسير تجاري‌سازي در حیطه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  فرآيندي پيچيده، زمان‌بر، پرهزينه و نيازمند همکاری بخش های متفاوتی در کشور می باشد، شركت‌های دانش بنیان و هسته های فناور این حوزه  براي پيمودن اين مسير، همواره با دشواري‌هاي زيادي روبرو می باشند. مدیریت توسعه فناوری، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی با توجه به نیاز این واحدها به پشتیبانی های مالی و معنوی و ایجاد راهکارهای قانونی در راستاي فراهم آوردن زمينه هاي تحقق اين نياز در راستای اهداف ذیل ایفای نقش می نماید:

اهداف

 • تأمين بخشي از نيازهاي شركت‌هاي دانش بنيان به خدمات ايده تا بازار
 • تحريك تقاضا و ايجاد بازار براي خدمات تجاري‌سازي
 • پشتيباني از تاسيس و كمك به افزايش تعداد شركت‌هاي مشاوره خدمات تجاري­سازي
 • کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات و کارآزمایی های بالینی
 • افزایش سطح فناوری شرکت‌های دانش بنیان  
 • کمک به جذب دانش فنی و سرمایه‌های بین‌المللی و داخلی
 • ایجاد زمینه جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي واحدهای فناور

 • فراهم سازی زمینه معرفی محصولات و  خدمات واحد های فناور در نمایشگاه های ملی، منطقه ای و بین المللی 
 • برپایی نمایشگاه های تخصصی
 • کمک به اخذ استاندارد، مجوز،‌ تأييديه و گواهي (داخلي يا بين ­المللي)
 • تحليل فناوري و رصد بازار

 


//isti.ir/XkA