معرفی پایگاه:

در سند چشم انداز 1404، جمهوری اسلامی ایران جامعه ای برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و اقتصاد است.

بر این اساس ستاد توسعه علوم و فناوري های سلول هاي بنيادي با استناد به سیاست های تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور و با تکیه بر مباني معرفتي، اصول اخلاقي، ارزش های اسلامي و بهره گیری از زيرساخت هاي بومي و منابع انساني و تعاملات گسترده ملی و بين المللي در حوزه علم و فناوری ، در پی خلق دانش و ثروت ملي و تأمين نيازهاي راهبردي جامعه است.

این ستاد برنامه های راهبردی خود را در سه حوزه  توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات سلولی و پزشکی بازساختی ، توسعه تجاری سازی و بازار ، توسعه آموزش، پژوهش و منابع انسانی در سطح ملی و فرا ملی، به منظور بهرهمندي حداکثري از ظرفيتهاي علمي کشور تدوین نموده و به  استعدادهاي برتر، پژوهشگران و دانشآموختگان فرهيخته به عنوان سرمايههاي اصلي خود نگریسته است.

         رشته و گرایش: تمامی درخواست ها با محوریت موضوعی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

         تسهیلات قابل ارائه:

         دوره ی پسادکتری 

         دوره ی فرصت مطالعاتی

         همکاری به عنوان اساتید مدعو و معین

         برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی

         فعالیت‌های فناورانه ( شرکت های دانش بنیان)

         حمایت از تأسیس شرکت‌های نوپا

         حمایت از اشتغال در شرکت‌های فناور

  •     حمایت از همکاری با مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده به عنوان مربی و مشاور
 
جهت دریافت شرح تسهیلات برنامه ی همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور اینجا و جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.