روشی جدید که می تواند انتقال دارو در ایمپلنت ها را بهبود بخشد

 

 

یک مطالعه مبتنی بر مواد بیولوژیکی توسط محققان دانشگاه تورنتو با همکاری Ripple Therapeutics Inc روشی را ایجاد کرده است که کنترل بهتری بر پروفایل ترشح مواد دارویی در ایمپلنت ها دارد و می تواند بازار داروهای کلاسیک را مختل کند.

به طور معمول ، مولکول های دارویی در داخل پوسته های پلیمری قابل تجزیه یا تجزیه نشده قرار می گیرند و به آرامی داروهای درمانی را آزاد می کنند که اغلب با کنترل پروفایل های انتشار مشکل هستند. در این مطالعه ، محققان توانستند به طور مستقیم از مولکول های دارو به عنوان خود وسیله حمل و نقل استفاده کنند و روند ساخت و آماده سازی روند درمانی را برای کلینیک بسیار بهبود بخشند.

پروفسور Paul Santerre (دندانپزشک ، BME) ، نویسنده ی مسئول این مطالعه در این تحقیق می گوید: "هدف از تحقیق و کاربردهای اثبات شده آن ، ساختن یک سیستم قوی است که بتواند در تحویل کلاسهای مختلف مولکول های دارویی مورد استفاده قرار گیرد." "در این مطالعه ، ما از کورتیکواستروئیدها برای تولید ساختارهایی استفاده کردیم که خود به خود جمع می شوند و الیاف ، میله ها ، نانوذرات و اشکال دیگر را تشکیل می دهند. این فرم های قوی فرسایش سطحی را به روشی کنترل شده انجام داده و به این ترتیب  دارو را برای بیش از هفته ها تا ماهها بدون کمک ماتریس ثانویه تحویل می دهند. "

کورتیکواستروئیدها اغلب به صورت بالینی برای رفع التهاب استفاده می شوند. به عنوان مثال ، آنها در محصولات تجاری رایج مانند استنشاق کننده های آسم یافت می شوند. این مولکول ها همچنین می توانند از طریق کاشت یا مهندسی بافت به مناطقی در بدن انسان منتقل شوند - جایی که یک ماده زیست تخریب پذیر به طور سنتی مولکول ها را کپسوله می کند و با گذشت زمان به آرامی آزاد می کند.

از نظر تئوری این ایده عالی است ، اما ترجمه بالینی با چالش هایی روبرو است.

https://news.engineering.utoronto.ca/new-method-can-improve-drug-delivery-in-implants/

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zy8r