بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها در جهت توسعه دانش بومی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی

دویست و چهل و نهمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر عارفیان مدیر بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، دکتر معدنی مدیر توسعه مراکز ارائه خدمات سلولی و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد در تاریخ 21 مهر ماه 1399، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دویست و چهل و نهمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر عارفیان مدیر بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، دکتر معدنی مدیر توسعه مراکز ارائه خدمات سلولی و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد در تاریخ 21 مهر ماه 1399، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا مدیر بخش توسعه مراکز ارائه خدمات سلولی توضیحاتی در زمینه دوره‌های مهارت آموزی حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در جهت آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه و توسعه دانش و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی پرداخت و افزود: این دوره‌ها ضمن تأمین نیازهای حرفه ای متخصصین می تواند در برخورداری از درمان‌های نوین و نیز تولید محصولات مرتبط و تجاری سازی و تولید ثروت از دانش موثر باشد.

در ادامه دکتر امیرخانی گزارشی از ساختار مراکز جامع به عنوان یکی از مهمترین ساختار‌های دانشگاه‌های نسل سوم ارائه نمود و گفت: هدف اصلی این مراکز نیل به مرجعیت علمی، خودکفایی در نیازهای درمانی و توسعه و تجاری سازی فناوری‌های حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در کشور با بهره‌مندی از ظرفیت‌های فراوان علمی در دانشگاه‌ها و نیز جلب حمایت‌ها در جهت توسعه دانش بومی و تولید ملی می‌باشد.

در پایان، اعضای جلسه گزارشی از روند پیگیری اقدامات صورت پذیرفته در ستاد از جمله موارد مربوط به برگزاری وبینارهای علمی، تخصصی حوزه سلول‌های بنیادی مورد بررسی قرار گرفت.

 

کلمات کلیدی