کودکان در پاسخ به SARS-CoV-2 آنتی بادی های مختلفی تولید می کنند

کودکان و بزرگسالان در پاسخ به عفونت با ویروس کرونا  SARS-CoV-2 ، انواع مختلفی از آنتی بادی ها را تولید می کنند ، در یک مطالعه جدید از محققان کالج پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبیا، نشان داده شد که روند عفونت و پاسخ ایمنی در کودکان به علت تفاوت در آنتی بادی ها مشخص است و اکثر کودکان به راحتی ویروس را از بدن خود حذف می کنند. دونا فاربر و همکاران تعدادی از بیماران را جهت این مطالعه ثبت نام کرده و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام دادند.

Porottoمی افزاید: "در کودکان ، دوره عفونی بسیار کوتاهتر است و احتمالاً به اندازه بزرگسالان در بدن پخش نمی شود." "کودکان ممکن است این ویروس را با کارآیی بیشتری نسبت به بزرگسالان حذف کنند و برای خلاص شدن از آن نیازی به پاسخ ایمنی آنتی بادی قوی ندارند."

 

کودکانی که کمتر تحت تأثیر SARS-CoV-2 قرار دارند

یکی از تظاهرات چشمگیر بیماری همه گیر COVID-19 این است که اکثر کودکان به خوبی با ویروس کنار می آیند در حالی که افراد مسن مبارزه می کنند. فاربر می گوید: "این یک عفونت جدید برای همه است" ، اما کودکان برای اولین بار در مقابل عوامل بیماری زا سازگار هستند و این همان چیزی است که سیستم ایمنی بدن آنها برای انجام این کار طراحی کرده است. کودکان سلول های T ساده ای دارند که قادر به تشخیص انواع پاتوژن های جدید هستند، اما در افراد مسن این مسئله بیشتر به حافظه ایمونولوژیک ما وابسته است و به این دلیل ما قادر به پاسخ به یک پاتوژن جدید مانند کودکان نیستیم. "

 

این مطالعه نشان داد که هر دو گروه از کودکان مشخصات آنتی بادی یکسانی دارند که با بزرگسالان متفاوت است. در مقایسه با بزرگسالان ، کودکان آنتی بادی کمتری علیه پروتئین سطح ویروس که مسبب آلوده کردن سلول های انسانی است، تولید میکنند.  آنتی بادی های کودکان کمترین فعالیت خنثی کنندگی را داشتند ، در حالی که همه بزرگسالان ، از جمله بزرگسالان جوان در 20 سالگی ، آنتی بادی های خنثی کننده تولید می کردند و  بزرگسالان بیمار بیشترین فعالیت خنثی کننده را داشتند. فاربر می گوید که احتمالاً زمان حضور ویروس در بیماران بد حال بیشتر است. به نحوی که ارتباطی بین میزان پاسخ ایمنی شما و میزان عفونت وجود دارد: هرچه شدت عفونت بیشتر باشد ، ایمنی بدن نیز از مقاومت بیشتری برخوردار است ، زیرا شما باید سلولهای ایمنی بیشتری به منظور واکنشهای ایمنی بدن و حذف دوزهای بالاتر ویروس داشته باشید."

 

https://medicalxpress.com/news/2020-11-children-antibodies-response-sars-cov-.html

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z7bp