مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند: برای اولین بار برگزاری وبینار " اتوفاژی و روزه داری " با حضور استاد سعید قوامی -دانشیار دانشگاه مانیتوبا کانادا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:

وبینار " اتوفاژی و روزه داری "
با حضور استاد سعید قوامی -دانشیار دانشگاه مانیتوبا کانادا  
 
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت
 
 ساعت ۱۵ الی ۱۶.۳۰
 
 شما می توانید با مراجعه به آدرس اسکای روم مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ورود به صورت کاربر مهمان، در این رویداد شرکت نمایید. 
 
کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/ZU6q