فناوری بر سلول‌های بدخیم چیره شد

با بروز بیماری نقص پیش می‌آید. آژیر سیستم ایمنی بدن روشن می‌شود. سلول‌های ایمنی به حالت دفاعی می‌گیرند. جنگ آغاز می‌شود. اما سیستم دفاعی بدن همیشه پیروز میدان مبارزه نیست. گاهی مغلوب می‌شود و بیماری‌ پیشرفت می‌کند.

در برخی بیماری‌هایی که سیستم ایمنی دچار اختلال می‌شود، محققان با ارائه روش‌هایی ساختار را اصلاح می‌کنند. خود ایمنی یا سرطان‌ها از آن دسته‌اند.

ایمنوسل تراپی یکی از راهکارها برای درمان بیماری‌ها است. در این روش سلول‌های ایمنی سالم از بدن فرد جدا می‌شود. پس از دستکاری این سلول‌ها به جنگ بیماری می‌روند. تازه نفس هستند و بیماری را از بین می‌برند.

 

پوریا سلاجقه متخصص در حوزه ایمونوسل تراپی درباره این روش درمان می‌گوید: ایمونوسل تراپی به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. تزریق سلول‌های سالم خود فرد پس از دستکاری یکی از روش‌ها است. در مواردی دیگر سلول‌های پیش ساز سازنده سلول‌های خونی (که شامل گروهی از سلول‌های ایمنی هم می‌شود) به بدن فرد تزریق می‌شود. پیوند سلول‌های بنیادی خونساز از یک فرد به فرد دیگر نیز روش دیگری است که انجام می‌شود.

 

او در ادامه بیان می‌کند: در برخی درمان‌ها نیز سلول‌های دفاعی در معرض سلول‌های بدخیم قرار داده و حساس می‌شوند. این سلول‌های حساس شده با تزریق به بدن به سلول‌های بدخیم حمله می‌کنند و آنها را از بین می‌برند.

به گفته سلاجقه، سال‌هاست که در کشور پیوند سلول‌های بنیادی خونساز انجام می‌شود و در این حوزه در انواع پیوندها موفقیت و پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم. البته درمان‌های ایمونوسل تراپی به صورت دارویی نیز وجود دارد. در برخی نقص‌های اولیه سیستم ایمنی و سرطان‌هایی مانند خون امروز در بیش از 70 درصد بیماران بهبودی کامل را مشاهده می‌کنیم.

  بله، سلول‌های بنیادی اکنون به بیماران صعب العلاج جان تازه‌ای داده است. در همین چند سال پیش برای سرطان‌ها درمانی وجود نداشت و حتی درمان‌های نگهدارنده هم نداشتند. اما امروز این فناوری با از بین بردن سلول‌های ناقص بیماری را به طور کامل برای بیماران سرطانی و نقص‌های اولیه سیستم ایمنی از بین می‌برد.

قطعا همانطور که در گذشته کسی فکر نمی کرد یک بیمار سرطانی به طور کامل بهبود یابد با پیشرفت دانش و فناوری در آینده نیز برای درمان بیماری های دیگر راهکاری ارائه می‌شود.

 

ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز پیشرفت و توسعه فناوری‌ها در این حوزه را اولویت خود قرار داده است و از فعالیت محققان در این حوزه حمایت می‌کند.

گزارش از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کلمات کلیدی