عناصر تکراری گیرنده های شبیه RIG-I را برای تقویت تشکیل سلول های بنیادی خونساز تحریک می کنند

سلول های بنیادی خونساز می توانند انواع مختلف سلول های موجود در خون ما را فراهم کنند. به همین دلیل ، سلول های بنیادی خونساز سلول هایی هستند که در بسیاری از بیماری های خونی که بیماران نیاز به پیوند دارند استفاده می شود.

 

 

سلول های بنیادی خونساز می توانند انواع مختلف سلولهای موجود در خون ما را فراهم کنند. به همین دلیل ، سلول های بنیادی خونساز سلولهایی هستند که در بسیاری از بیماریهای خونی که بیماران نیاز به پیوند دارند استفاده می شود .بنابراین ، توانایی ما در تولید ، تقویت و نگهداری این سلول ها برای سلامت انسان مهم است. آزمایشگاه Eirini Trompouki در موسسه ایمونوبیولوژی و اپی ژنتیک ماکس پلانک در فرایبورگ ، با همکاری دانشمندان دانشکده پزشکی آلبرت انیشتین ، دانشگاه ترنتو و آکادمی علوم چین ، مکانیزم جدیدی را کشف کردند که باعث افزایش سلولهای بنیادی خونساز می شود.

آنها نشان دادند كه RNA از عناصر تكراري، بقاياي ويروس ها كه از طريق تكامل در ژنوم بسياري از حيوانات ادغام شده اند ، در طي فرآیند خونسازي توليد مي شود. عناصر تکرار شونده RNA گیرنده های ایمنی ذاتی را فعال می کنند تا التهاب را القا کنند و  تشکیل سلول های بنیادی خونساز جنینی را افزایش می دهند.

 

سلول های بنیادی خونساز پایه و اساس سیستم خون از ماهی تا انسان است و باعث ایجاد لکوسیت ها برای مبارزه با عوامل بیماری زا ، گلبول های قرمز برای انتقال اکسیژن به بافت ها و هر نوع سلول دیگر در خون ما می شود. نکته مهم ، سلول های بنیادی خونساز در هنگام رشد بوجود آمده و همچنین پایه و اساس سیستم خون ما در بزرگسالی است و عملکرد نامناسب آنها می تواند منجر به بیماری های خونی متعدد شود. بنابراین ، سلولهای بنیادی خونساز هم در بیماری و هم در سلامتی بسیار ارزشمند هستند و درک سازوکارهایی که بر تشکیل آنها در طول رشد حاکم است می تواند به سادگی به فرآیند خونسازی کمک کند.

 

عنصر تکراری RNA تشکیل HSC را افزایش می دهد

 

برای بررسی نقش احتمالی مولکولهای RNA در تشکیل سلولهای بنیادی خونساز ، این تیم تحقیقاتی از مواد شیمیایی استفاده کردند که باعث افزایش بیان عناصر تکرار شونده می شود و یا یک کپی RNA عنصر تکراری را در جنین ماهی گورخر تزریق می کنند. این آزمایشات منجر به افزایش تعداد سلولهای بنیادی خونساز تولید شده در جنین های مذکور  شد. سوال بعدی این تیم این بود که چگونه عناصر تکراری عملکرد خود را در رشد سلولهای بنیادی خونساز اعمال می کنند؟ آنها فرض کردند که ، از آنجا که این RNA ها بقایای ویروسی هستند ، ممکن است توسط پروتئین های سلولی که به طور معمول برای احساس عفونت های ویروسی روزمره استفاده می شوند ، شناخته شوند.

یکی از حسگرهای اصلی عفونت ویروسی ، خانواده گیرنده های RIG-I مانند RLR است که پس از فعال شدن توسط پاتوژن ، یک پاسخ میزبان ایجاد می کند. ایرینی و تیم او فکر کردند برای اثبات اینکه عناصر تکرار شونده توسط RLR ها شناخته می شوند ، لازم است نشان دهند که اگر RLR از سلول ها از بین نرود ، افزایش تعداد HSC که در اثر القای شیمیایی یا بیان بیش از حد عناصر تکراری مشاهده می شود ، اتفاق نمی افتد. در حقیقت ، این تیم نشان داد که تزریق همان عنصر تکراری RNA نمی تواند رشد سلول های بنیادی خونساز را در جنین های ماهی گورخری دارای کمبود RLR افزایش دهد ، که ثابت کرد تأثیر این RNA ها در تولید سلول های بنیادی خونساز به حضور و عملکرد RLR ها بستگی دارد.

 

https://medicalxpress.com/news/2020-11-repetitive-elements-trigger-rig-i-like-receptors.html

 

 

 

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZYbp