داده‌نما: سقفی جامع برای سلول‌های بنیادی

پرورش نیروی انسانی کارآمد یکی از الزامات برای پیشرفت هر حوزه‌ای است. مراکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی مکان‌هایی برای تجمیع ظرفیت های علمی و نیروی انسانی هستند.

در این مراکز علاوه بر تربیت نیروی انسانی تولید محصولات ایران ساخت حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رونق می‌گیرد. محققان و متخصصان که از حوزه های گوناگون علم گرد هم جمع می شوند تا ایده ها را پرورش دهند. ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری از راه اندازی این مراکز با مشارکت دانشگاه‌های مادر وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت حمایت کرده است.

در داده نمای زیر تعداد و اهداف این مراکز آمده است.

 

 

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZZ9r