تلاش محققان برای تولید آزمایشگاهی سلول های بنیادی خونساز

محققان برای ایجاد سلول های بنیادی خونساز (HSCs) تلاشهای زیادی کرده اند تا سلول ها را تولید کنند که توانایی ایجاد هر نوع سلول را نداشته باشند ، اما بتوانند انواع خاصی از سلول های خونی را تولید کنند.

 

 محققان برای ایجاد سلول های بنیادی خونساز (HSCs) تلاشهای زیادی کرده اند تا سلول ها را تولید کنند که توانایی ایجاد هر نوع سلول را نداشته باشند ، اما بتوانند انواع خاصی از سلول های خونی را تولید کنند. مطالعه­ای در مرکز سرطان دانشگاه کلرادو، روش جدیدی را برای متعهد کردن سلولهای پرتوان به تولید سلول های بنیادی خون ساز ارائه کرده است. یکی از این روش­های ممکن برای انجام این کار، تقویت یک ژن است که باعث نوعی سرطان خون در کودکان می شود.

در این آزمایشگاه، بر روی ژنی موسوم به MLL که به طور تصادفی با ژن دیگری ترکیب می­شود و باعث مبتلا شدن کودکان به لوکمیا می­شود، فوکوس شد. به عبارت دیگر ، عملکرد ناقص ژن MLL چیز خوبی نیست و محققین امیدوارند با خاموش کردن این ژن فیوژن به عملکرد این ژن در بیماری لوکمیا پی ببرند. این مطالعه نشان داده است که دو برابر کردن مقدار پروتئین MLL طبیعی در سلول های بنیادی پرتوان می تواند این سلول ها را به سمت تولید سلول های خونی بیشتر سوق دهد و این یافته می تواند به تولید سلول های بنیادی خون ساز قابل استفاده کمک کند و می تواند موجب رشد و تولید سیستم خونی طبیعی برای بیماران لوکمیایی شود که متحمل شیمی درمانی یا پرتو درمانی برای کشتن سلول های سرطانی شده اند.

Reference:https://coloradocancerblogs.org/mll-blood-stem-cells/

کلمات کلیدی