بهینه سازی فناوری CRISPR برای ویرایش ژن های متعدد

اصلاح ژن است که حرف اصلی را در آینده نزدیک در دنیای پزشکی خواهد زد. یک فناوری موسوم به "کریسپر"(CRISPR) با توانایی برش، جابجایی و تنظیم ژن‌های بدن انسان به منظور درمان بیماری‌ها و افزایش طول عمر و شاید حتی جاودانگی نوع بشر.

اصلاح ژن است که حرف اصلی را در آینده نزدیک در دنیای پزشکی خواهد زد. یک فناوری موسوم به "کریسپر"(CRISPR) با توانایی برش، جابجایی و تنظیم ژن‌های بدن انسان به منظور درمان بیماری‌ها و افزایش طول عمر و شاید حتی جاودانگی نوع بشر.

در سالهای گذشته ابزار CRISPR انقلابی در صنعت بیوتکنولوژی با ایجاد روشی سریع و آسان در ساخت ارگانیسم های تراریخته به وجود آورده است. با این وجود تاکنون تنها امکان ویرایش حداکثر ۷ ژن به صورت همزمان وجود داشت. این محدودیت سبب کاهش توان تکنیک در درمان های سلولی میشد که نیاز به بازنویسی کل شبکه ژنها است. محققان برای غلبه بر این محدودیت تکنیک CRISPR را طوری تغییر داده اند که امکان ویرایش همزمان ۲۵ ژن به وجود آمده است و این میزان به صدها ژن نیز قابل افزایش است. در این روش به جای استفاده از آنزیم معمول cas9، از آنزیم Cas12a استفاده می شود که بطور همزمان DNA و RNA را برش می زند و از طرف دیگر به جای استفاده از یک RNA راهنما از "زنجیره ای از ملکولهای RNA راهنما" استفاده می شود. گرچه پیش از این گروههای دیگری نیز از عناصر مختلف مانند Cas12a استفاده کرده بودند ولی این برای نخستین بار است که همه ابزار به صورت یک تکنیک واحد در آمده است. این یافته می تواند به استفاده بهینه تر از سیستم CRISPR کمک شایانی کند.

Reference: https://www.nature.com/articles/s41592-019-0508-6

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر