برگزاری دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اجرایی ستاد

دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر عارفیان مدیر بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، دکتر معدنی مدیر توسعه مراکز ارائه خدمات سلولی و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد در تاریخ 24 شهریور‌ماه 1399، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر عارفیان مدیر بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، دکتر معدنی مدیر توسعه مراکز ارائه خدمات سلولی و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد در تاریخ 24 شهریور‌ماه 1399، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا دکتر سلطانی نژاد رئیس کمیته علمی المپیاد دانش آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توضیحاتی در مورد برنامه‌های این رویداد ارائه نمود و افزود: با توجه به اهمیت توانمند سازی و تقویت بنیه علمی دانش پژوهان این المپیاد در این حوزه، ستاد همانند سال‌های گذشته اقدام به برنامه‌ریزی‌های آموزشی کاربردی نموده است. وی افزود: این برنامه آموزشی با همکاری متخصصین این حوزه انجام خواهد شد.

سپس دکتر امیرخانی با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های موجود و توانمندی‌های بالای اساتید در جهت آموزش و تقویت بنیه علمی دانش آموزان فعال در حوزه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، بر لزوم تدوین برنامه مشخص در جهت برگزاری هر چه بهتر اردوی تابستانی پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و انتشار اخبار این رویداد تأکید نمود.

در پایان، اعضای جلسه گزارشی از روند پیگیری اقدامات صورت پذیرفته در ستاد ارائه نمودند.

 

کلمات کلیدی