برگزاری دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای اجرایی ستاد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر عارفیان مدیر بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، دکتر محسنی مدیر بخش دانش آموزی، دکتر معدنی مدیر توسعه مراکزارائه خدمات سلولی، دکتر بقایی مدیر روابط ‌عمومی و امور بین‌الملل و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد در تاریخ 22 دی ماه 1399، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا دکتر مولاپور به ارائه گزارشی از فعالیت‌های اخیر انجام شده در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در دنیا پرداخت.

در ادامه دکتر بقایی توضیحاتی در زمینه برگزاری سمینارها و سمپوزیوم‌های تخصصی حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی بصورت وبیناری پرداخت.

در پایان، اعضای جلسه گزارشی از روند پیگیری اقدامات صورت پذیرفته در ستاد از جمله موارد مربوط به پژوهش‌سراهای دانش آموزی سلول‌های بنیادی و امور مربوط به مراکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی مورد بررسی قرار گرفت.

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zutq