بازدید دکتر حمیدیه از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی فارس و بخش پیوند سلول های بنیادی خونساز بیمارستان آنکولوژی امیر

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی دکتر حمیدیه به همراه جمعی از مدیران ستاد و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و همچنین بخش پیوند سلول های بنیادی خونساز بیمارستان آنکولوژی امیر بازدید به عمل آوردند.

دکتر حمیدیه طی سفر به شیراز از نزدیک در جریان روند فعالیت های مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قرار گرفتند. وی به همراه مسئولین از بخش های مختلف مرکز جامع به ویژه آزمایشگاه های تخصصی و شرکت های فعال حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازاسختی مستقر در مرکز جامع بازدید به عمل آوردند.

دبیر ستاد همچنین با توجه به نقش کلیدی مجموعه اتاق های تمیز در این پروژه بر تسریع عملیات اجرایی آن تاکید نمودند و افزود: با توجه به نقش اتاق های تمیز در تحقیقات فناوری حوزه سلول های بنیادی این بخش از پروژه می تواند در عملیاتی نمودن ایده های فناورانه پژوهشگران مثمر ثمر واقع گردد.

دکتر حمیدیه همچنین طی سفر به شیراز از بخش پیوند سلول های بنیادی خونساز کودکان نیز بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر ذکاوت رئیس بیمارستان انکولوژی امیر ضمن ارایه گزارش مبسوطی از فعالیت های این بیمارستان گفت:  در بیمارستان آنکولوژی امیر از سال 1392 الی 1398 تعداد حدود 25 پیوند اتولوگ در کودکان انجام شده است.

تا کنون پیوند سلول های بنیادی خونساز آلوژن در کودکان در این مرکز انجام نشده و با فعال نمودن این بخش پیوند سلول های بنیادی خونساز کودکان که مشتمل بر 4 تخت می باشد، انتظار می رود سالیانه حدود 50 مورد پیوند در این مرکز انجام گیرد و بتدریج با حمایت نهاد های مختلف بتوان با افزایش تخت های فعال و توسعه بخش، موارد بیشتری از پیوند سلول های بنیادی خونساز انجام گیرد.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZzHq