بازدید دبیر ستاد از زیرساخت های مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر سلطانی نژاد مدیر بخش فناوری و تجاری سازی ستاد به همراه دکتر حسینخانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از زیرساخت‌های مورد نظر جهت راه اندازی مرکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی این دانشگاه در تاریخ 3 اسفند ماه سال جاری بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مسئولین دانشگاه تربیت مدرس ابتدا به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته جهت راه اندازی و تجهیز مرکز مذکور پرداختند.

دکتر حمیدیه طی این بازدید در جریان فعالیت های شرکت های طرف قرار داد این مجموعه قرار گرفت.

در پایان این بازدید دبیر ستاد و مدیر بخش فناوری و تجاری سازی ستاد به همراه مسئولین دانشگاه ضمن بازدید از زیرساخت های اتاق تمیز در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z5Pq