استفاده از نانوذرات برای القای سلول های بنیادی در جهت ترمیم عضلات

ایسکمی عضلانی یا آسیب به عضلات در نتیجه محدود شدن اکسیژن یا منبع خونی می تواند به دلایل متعددی از جمله آسیب به اندام حرکتی یا بیماری شریان محیطی اتفاق بیافتد.

 

ایسکمی عضلانی یا آسیب به عضلات در نتیجه محدود شدن اکسیژن یا منبع خونی می تواند به دلایل متعددی از جمله آسیب به اندام حرکتی یا بیماری شریان محیطی اتفاق بیافتد. در این میان سلول های بنیادی مشتق از چربی خود بیماران می تواند فاکتورهایی را ترشح کنند که عروق خونی جدیدی را در عضلات آسیب دیده ایجاد می کنند و به این ترتیب اکسیژن و مواد غذایی عضله را تامین کند و هم چنین التهاب موجود در بافت آسیب دیده را تعدیل کند. اما نتایج مطالعات درون تنی صورت گرفته این قدر امیدوار کننده نبوده است و حاکی از فعالیت محدود سلول های بنیادی در عضله آسیب دیده بوده است.

 مطالعات نشان داده اند که فاکتور TNFα می تواند موجب تقویت سلول های بنیادی برای ترشح فاکتورهای مطلوب شود و برخی نیز نشان داده اند که پیش تیمار این سلول ها با این فاکتور می تواند توانایی ترمیمی آن ها را تقویت کند. اما در پژوهشی جدید، محققین دانشگاه ایلینویز نشان داده اند که محرک های نانو (nanostimulators) بارگیری شده  با TNFα می توانند قدرت سلول های بنیادی را در جهت ترمیم اندام حرکتی موش تقویت کنند. این محرک های نانو، نانوذراتی هستند که درون مولکول های خاصی از بدن قرار گرفته اند که به طور طبیعی سلول های بنیادی را در جهت ترمیم زخم تحریک می کنند.

Reference:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b04926

کلمات کلیدی