استفاده از فناوری CRISPR برای تولید مدل لوکمیای میلوئید حاد(AML)

در حالی که داروهای متعدد جدیدی در سال های اخیر برای این عارضه شناسایی شده اند اما تنها قادر بوده اند روی علایم بیماری و میزان بقای بیماران تاثیر گذار باشند. تیمی از محققین در دانشکده پزشکی Icahn مونت سینای اولین مدل سلولی را با استفاده از فناوری سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) و فناوری ویرایش ژنومی CRISPR برای نشان دادن تکامل لوکمیای میلوئید حاد از مراحل شروع تا مراحل پیشرفته را تولید کرده اند.

 

در حالی که داروهای متعدد جدیدی در سال های اخیر برای این عارضه شناسایی شده اند اما تنها قادر بوده اند روی علایم بیماری و میزان بقای بیماران تاثیر گذار باشند. تیمی از محققین در دانشکده پزشکی Icahn مونت سینای اولین مدل سلولی را با استفاده از فناوری سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) و فناوری ویرایش ژنومی CRISPR برای نشان دادن تکامل لوکمیای میلوئید حاد از مراحل شروع تا مراحل پیشرفته را تولید کرده اند.

 با استفاده از فناوری های ویرایش ژن برای تغییر ژن هایی که موجب بدخیمی سلولی می شوند، محققین توانسته اند اهداف درمانی بالقوه ای را برای مراحل اولیه بیماری شناسایی کنند. به طور ویژه به نظر می رسد که مسیرهای التهابی و ایمنی ذاتی می توانند اهداف اولیه ای برای مقابله با لوکمیای میلوئید حاد باشند و مهار آن ها می تواند به میزان شگفت آوری روی بقا و سلامت بیماران اثر بگذارد.

https://medicalxpress.com/pdf532149729.pdf

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zg7q