ارائه گزارش عملکرد مراکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اجرایی ستاد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر ربانی مدیر بخش شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی، دکتر عارفیان مدیر بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، دکتر معدنی مدیر توسعه مراکز ارائه خدمات سلولی، دکتر بقایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر سلطانی نژاد مدیر فناوری، تجاری سازی و بازار و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد در تاریخ 17 خرداد ماه 1400، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

دکتر حمیدیه توضیحاتی در مورد افتتاح فاز نخست مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه نمود.

در ادامه دکتر سلطانی نژاد به ارائه گزارشی از بازدید صورت پذیرفته از مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همچنین اتاق تمیز این مرکز پرداخت.

در پایان، گزارشی از روند پیگیری اقدامات صورت پذیرفته از جمله موارد مربوط به گزارش عملکرد ستاد ارائه شد.

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zq2r