کارآزمایی بالینی درمان آسیب های مغزی ناشی از تروما با کمک سلول درمانی

تروما یا ضربه ی سر خطرناک ترین وضعیت اورژنسی ضر به سطح سر ، جمجمه و مغز می باشد . تحقیقات نشان می دهد که تمام آسیب های مغزی به صورت آنی پس از وارد شدن ضربه ایجاد نمی شود.

تروما یا ضربه ی سر خطرناک ترین وضعیت اورژنسی ضر به سطح سر ، جمجمه و مغز می باشدتحقیقات نشان می دهد که تمام آسیب های مغزی به صورت آنی پس از وارد شدن ضربه ایجاد نمی شود .

شرکت SanBio به تازگی اعلام کرده است که نتایج اولیه فاز دو کارآزمایی STEMTRA با استفاده از سلول های SB623 برای درمان آسیب مغزی ترومایی، رضایت بخش بوده است.

 این شرکت اعلام کرده است که بیماران مبتلا به آسیب مغزی ترومایی که دچار نواقص حرکتی مزمن بودند و با سلول های SB623 تیمار شدند، از نظر آماری بهبودی قابل توجهی در عملکرد حرکتی شان در مقایسه با گروه کنترل(بیماران تیمار نشده با سلول) نشان داده اند. استفاده از سلول های SB623 به خوبی بوسیله بیماران قابل تحمل بود و خطری نیز برای بیماران ایجاد نکرد.

این کارآزمایی بالینی، بزرگ ترین سلول درمانی است که برای درمان آسیب مغزی ترومایی مورد استفاده قرار گرفته است و موجب بهبودی عملکرد حرکتی بیماران نیز شده است. محققین این سلول درمانی و موفقیت آن را نقطه عطفی در پزشکی بازساختی و درمان بیمارانی می دانند که دچار ناتوانی های دائمی ناشی از آسیب مغزی ترومایی هستند.

Reference:https://www.news-medical.net/news/20181101/Phase-2-STEMTRA-trial-using-SB623-cells-for-treating-traumatic-brain-injury-meets-primary-endpoint.aspx

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر