کارآزمایی بالینی استفاده از سلول های CAR-Treg برای جلوگیری از رد پیوند کلیه

سازمان تنظیم مقررات خدمات درمانی و بهداشتی انگلستان با اجرای کارآزمایی بالینی استفاده از سلول های CAR-Treg برای جلوگیری از رد پیوند کلیه در بیماران دچار ESRD موافقت کرد.

سازمان تنظیم مقررات خدمات درمانی و بهداشتی انگلستان با اجرای کارآزمایی بالینی استفاده از سلول های CAR-Treg برای جلوگیری از رد پیوند کلیه در بیماران دچار ESRD موافقت کرد.

بیماران مبتلا به سندرم آلپورت در معرض خطر ابتلا به بیماری مرحله نهایی کلیه ، آخرین مرحله بیماری مزمن کلیه است ، در این زمان کلیه ها به قدری آسیب دیده که دیگر عملکردی ندارند. ESRD معمولاً با دیالیز اداره می شود ، اما در نهایت بعضی از بیماران ممکن است نیاز به پیوند کلیه داشته باشند. پس از پیوند ، این خطر وجود دارد که سیستم ایمنی بدن عضو پیوند شده را به عنوان عامل خارجی تشخیص دهد و در نتیجه رد شود.

 یکی از دلایل اصلی عدم ناسازگاری در پیوند عضو به دلیل عدم تطابق در پروتئین های آنتی ژن لکوسیت انسانی (HLA) بین اهدا کننده عضو و گیرنده است. این عدم تطابق ممکن است توسط سیستم ایمنی بدن تشخیص داده شود و در نتیجه حمله به کلیه جدید پیوند شده انجام شود. برای جلوگیری از رد پیوند ، بیماران داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن را دریافت می کنند ، که برای تضعیف پاسخ ایمنی و کاهش احتمال هدف گیری اندام جدید عمل می کنند. با این حال ، این روش درمانی اثر جانبی دارند.

سلول های CAR-Treg در مدیریت نحوه رفتار و عملکرد سلول های ایمنی نقش دارند و می توان به کمک آن ها بدون اثر جانبی پاسخ سیستم ایمنی را کنترل کرد.

Reference:https://investor.sangamo.com/news-releases/news-release-details/sangamo-announces-uk-authorization-phase-12-clinical-trial

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر