فراخوان حمایت از طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی

.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی در راستای رشد و بهبود انجام تحقیق و توسعه در زمینه مطالعات درون تنی و نیز به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود کشور، از طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی حمایت به عمل می آورد.

پروپوزال‌هایی که در زمینه‌های بهبود و توسعه مدل های حیوانی، تیمار (سلول، ژن، ماده شیمیایی، دارو و ...) بر روی مدل حیوان آزمایشگاهی به منظور درمان بیماری، کشف یک مکانیسم خاص ایجاد کننده یک بیماری یا درمان بر روی مدل حیوانی، طرح هایی با محوریت ویراش ژنوم(genome editing) در تحقیقات درون تنی و یا بومی سازی و ساخت تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی مورد نیاز در تحقیقات درون تنی بوده می توانند طرح‌های خود را از تاریخ 1398/07/25 تا تاریخ 1398/08/25 در سامانه ارسال طرح های شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی به آدرس amn.isti.ir ثبت نمایند.

بر اساس روند اجرایی و آیین‌نامه حمایت از طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی، پروپوزال­های ثبت شده، پس از داوری توسط شورای راهبردی شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی مورد بررسی قرار گرفته و از پروپوزال‌های منتخب تا سقف 400.000.000 ریال حمایت به عمل می‌آید.

 

کلمات کلیدی

تصاویر