زمزمه‌ای پر هیاهو

یک سلول است. اما توانایی و قابلیت های بالایی دارد در حد نجات از مرگ. سلول های بنیادی و کشف آنها دنیایی تازه را پیش روی پزشکان قرار داد و می توان آنها را معجزه گری دانست برای بهبود بیماری ها.

یک سلول است. اما توانایی و قابلیت های بالایی دارد در حد نجات از مرگ. سلول های بنیادی و کشف آنها دنیایی تازه را پیش روی پزشکان قرار داد و می توان آنها را معجزه گری دانست برای بهبود بیماری ها.


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سوت قطار به صدا درآمد. حرکت آغاز شد. مسیری سخت و پر پیچ و خم. اما اراده و ساختن غرور آفرید و بار دیگر جوانان ایرانی فعل ساختن را صرف کردند. این بار خلاقیت، نوآوری و تکیه به نیروی جوان توشه راه شد و تولید محصولات دانش بنیان دستاورد این حرکت. تحریم ها یکی از سختی های این مسیر بود. دشمنان می خواستند با هر شیوه ای ما را وابسته نگاه دارند. اما این روزها بسیاری از محصولاتی که در گذشته به  کشور وارد می شد در داخل و با برند ایرانی تولید می شود.

این حرکت در تمام حوزه های علمی به راه افتاده است. اگر سال 94 تعداد شرکت های دانش بنیان حوزه سلول های بنیادی کمتر از انگشتان دست بود اما در حال حاضر بیش از 80 شرکت فناور در این حوزه فعال هستند. اتفاقی که به دنبال آن محصولات متنوعی نیز وارد بازار شد تا سود آن به بیماران برسد و مرهمی یابد بر درد آنها. البته این جهش تنها محدود به محصولات نیست و در حوزه تحقیقات علمی نیز شاهد جهش و پیشرفت هستیم.

 

درمان بیماریها با سلول های بنیادی

تحقیقات علمی و کشف سلول های بنیادی روزنه ای تازه را پیش روی پزشکان برای درمان بیماری ها قرار داد. با این کشف دنیای تازه ای پیش روی محققان قرار گرفت و امروز برای درمان تک تک بیماری ها روی این سلول ها امید بسته می شود.

سلول های بنیادی در تمام بافت های بدن وجود دارند. برخی از آنها تنها به سلول های همانند خود تبدیل می شوند. در این میان سلول های بنیادی پرتوان القایی، مشابه سلول های بنیادی جنینی قابلیت تمایز به هر سلولی را دارند. پزشکان از این خصوصیت برای درمان بیماری ها بهره می برند. تا کنون اقدامات موثری به کمک پیوند سلول های بنیادی در خصوص مشکلات چشمی انجام شده است و متخصصان ایرانی همگام با دنیا در این حوزه حرکت می کنند و تمام فعالیت هایی که در خارج کشور انجام می شود را نهادینه کرده اند.

در قلب نیز این سلول ها امید بخشیده اند و سلول درمانی با استفاده از سلول های خود فرد در این حوزه کاربرد دارد. در ایران نیز چندین تجربه موفق در این حوزه وجود دارد که با ادامه آن قطعا نتایج درخشانی به دست می آید. اما دسته ای دیگری از بیماران که امید به سلول های بنیادی جانی تازه به آنها داده است مبتلایان به بیماری های کلیوی هستند. در این حوزه استفاده از سلول های بنیادی در مرحله کارآزمایی بالینی نشان از کاهش روند آسیب دارد و تحقیقات در آن با سرعت ادامه دارد.

ریه ارگانی دیگری است که برای حفظ عملکرد درست سایر اندام ها هر ثانیه مشغول فعالیت است. تحقیقات برای درمان بیماری های این عضو با سلول های بنیادی نیز در حال انجام است، درمانی موثر و نوین. محققان و متخصصان کشور از نظر حصول نتایج موفق، همپای کشورهای پیشرفته و پیشرو در این زمینه در حال تحقیق هستند. در حال حاضر نیز در مراکز دانشگاهی تهران، مشهد، تبریز و فارس تحقیقات گسترده در این زمینه انجام می شود.

این موارد تنها بخش کوچکی از کاربرد سلول های بنیادی است. این حوزه دنیایی وسیع را پیش روی مان قرار داده است و قطعا در آینده خبرهای خوش تری در انتظارمان است. حرکت علمی، راهکارها و شیوه‌های نوینی را برای درمان بیماری ها ارائه می کند و در این میان سلول های بنیادی و توسعه آن قطعا چراغ روشن و نورانی در این مسیر است و ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در کشور برای توسعه و پیشرفت در این حرکت علمی با محققان همراه شده است.

کلمات کلیدی

تصاویر