جلسه داوری طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی برگزار خواهد شد

.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، پیرو فراخوان انجام شده حمایت از طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیققات درون تنی با محوریت بهبود و توسعه مدل‌های حیوانی، تیمار(سلول، ژن، ماده شیمیایی، دارو و ...) بر روی مدل حیوان آزمایشگاهی به منظور درمان بیماری، کشف یک مکانیسم خاص ایجاد کننده یک بیماری یا درمان بر روی مدل حیوان آزمایشگاهی به منظور درمان بیماری، کشف یک مکانیسم خاص ایجاد کننده یک بیماری یا درمان بر روی مدل حیوانی، طرح‌های نوآوری، توسعه و تحقیق منطبق بر نیازهای کشور در حوزه حیوانات آزمایشگاهی و تحقیقات درون تنی، بومی سازی و ساخت تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی مورد نیاز در تحقیقات درون تنی، طرح‌هایی با محوریت ویراش ژنوم، جلسه داوری طرح های مذکور روز پنجشنبه مورخ 14 آذرماه در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور بیش از 30 داور متخصص برگزار خواهد شدکه نتایج آن متعاقبا به اطلاع مجریان محترم خواهد رسید.

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر