بومی‌سازی فناوری‌های ساخت محصولات پیشرفته

جلسه‌ای با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر شریفی زارچی مدیر عامل شرکت پردیس ژن فناوری در تاریخ 10 آذرماه سال 98 در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، جلسه‌ای با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر شریفی زارچی مدیر عامل شرکت پردیس ژن فناوری در تاریخ 10 آذرماه سال 98 در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

دکتر حمیدیه با اشاره به اهمیت دستیابی محققان این شرکت به فناوری تعیین HLA  به صورت فرا دقیق گفت:‌‌ می بایست برنامه مشخصی در جهت تجاری‌سازی محصولات مربوط به این حوزه با توجه به نیاز بازار تدوین گردد و همکاری شرکت مذکور با مراکز مختلف فعال در حوزه سلول‌های بنیادی از جمله مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی را موثر دانست.

در ادامه دکتر شریفی زارچی به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت پذیرفته در جهت ارائه خدمات این شرکت و دستیابی به فناوری تعیین HLA  پرداخت و بومی‌سازی فناوری‌های ساخت محصولات پیشرفته با توجه به نیاز بازار را از جمله اهداف این شرکت برشمرد.

 

کلمات کلیدی

تصاویر