بررسی عملکرد ستاد در 4 سال گذشته

.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر رجب زاده مدیر فناوری، تجاری سازی و بازار، دکتر عارفیان مدیر بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی، دکتر بقایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد در تاریخ  29 اردیبهشت‌ماه 1399، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

کارشناس بخش آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی توضیحاتی پیرامون فعالیت‌های ستاد در بخش‌های مختلف از جمله فناوری، تجاری‌سازی و بازار و توسعه مراکز ارائه خدمات بالینی سلولی در طی چند سال اخیر ارائه نمود.

در ادامه دکتر امیرخانی با اشاره به اهمیت استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مراکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و نحوه فعالیت آن‌ها، به بحث پیرامون حمایت‌های ستاد از این شرکت‌ها در توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، تولید محصولات مرتبط و شتابدهی به این بخش پرداخت.

در پایان، اعضای جلسه گزارشی از روند پیگیری اقدامات صورت پذیرفته در ستاد از جمله موارد مربوط به امور مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

کلمات کلیدی