استفاده از ظرفیت‌های متخصصان ایرانی خارج از کشور در زمینه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

دویست و هفتمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر محسنی مدیر بخش دانش آموزی، دکتر بقایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و جمعی از کارشناسان ستاد در تاریخ 13 آبان ماه سال 1398 در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دویست و هفتمین جلسه شورای اجرایی ستاد با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی، دکتر محسنی مدیر بخش دانش آموزی، دکتر بقایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و جمعی از کارشناسان ستاد در تاریخ 13 آبان ماه سال 1398 در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا دکتر امیرخانی به ارائه توضیحاتی پیرامون برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی طی هفته گذشته در کرمان پرداخت و  با اشاره به حضور افراد فعال و پر استعداد در این رویداد گفت: می بایست در جهت رسیدن این ایده‌ها به محصول و تجاری سازی آن تلاش‌های مستمری صورت پذیرد.

در ادامه دکتر بقایی به ارائه در زمینه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور پرداخت و استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور، ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای پایگاه تخصصی همکار و فراهم نمودن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل از جمله اهداف این برنامه برشمرد و  حمایت از برگزاری سخنرانی و كارگاه‌های تخصصی و فعالیت‌های فناورانه - تأسیس شرکت‌های نوپا را از جمله فعالیت‌های این برنامه عنوان نمود.

در ادامه دکتر محسنی گزارشی از فعالیت‌های صور ت پذیرفته در پژوهش‌سرای دانش آموزی سلول‌های بنیادی کرمان ارائه نمود و برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی را خوب ارزیابی نمود.

سپس خانم تائبی ضمن اشاره به برگزاری موفقیت امیز چهارمین رویداد استارتاپی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی عنوان کرد: استقبال خوبی از سمت شرکت کننده ها شاهد بودیم.در روز اول ۵٨ ایده رایه شده که از این بین١٢ ایده جهت تشکیل گروه انتخاب شدند. پس از گذراندن کارگاه ها و انجام کار تیمی زیر نظر منتورهای تخصصی و کسب و کار در روز اخر ٣ ایده برتر انتخاب شدند و ایده هایی نیز توسط سزمایه گذران مورد حمایت قرار گرفتند.

 

کلمات کلیدی

تصاویر