۹ مرکز جامع در زمینه پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی در دانشگاه های کشور فعال هستند

۹ مرکز جامع در زمینه پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی در دانشگاه های کشور فعال هستند

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد: ۹ دانشگاه کشور در زمینه پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی با هدف کاربردی و اقتصادی کردن تحقیقات فعالیت دارند و به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم حرکت می‌کنند.

//isti.ir/XoA